NOVINKY


 

E-recept

07.02.2020

MUDr. Mária Vargová na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Rozhanovciach oznamuje, že od 15.1.2020 je už funkčné predpisovanie liekov elektronicky (tzv. eRecepty). Predpis chronických liekov (na odporúčanie špecialistov) je možný iba u klientov, ktorí majú podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súčasne už aj zdravotnú...

týmto Vám oznamujeme, že preskripcia chronických liekov u pacientov je možná iba na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a následného zakapitovania pacienta na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Rozhanovciach (trvá to istý čas). Ošetrené môžu byť len urgentné prípady mimo kapitácie.

od 20.12.2019 je v zdravotnom stredisku pre imobilných pacientov možnosť využitia stoličkového výťahu. Prosíme pri návšteve ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a rehabilitačnej ambulancie kontaktovať personál, ktorý vám s obsluhou výťahu pomôže.

Ambulancia dňa 22.11.2019 obdržala povolenie z Košického samosprávneho kraja na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.