Služby

Sme tu pre vás, preto sa snažíme o poskytovanie čo najširšej ponuky vyšetrení na čo sú potrebné nielen znalosti a vedomosti z rôznych oblastí medicíny, ale aj kvalitné prístrojové vybavenie