PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY                      NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

  • Diagnostika
  • Vakcinácia a prevencia
  • Preventívne prehliadky
  • Prehliadky pre zamestnávateľov
  • laboratórne vyšetrenia (CRP, INR, FOB, ASLO, D-diméry, glykovaný hemoglobín, glykémie) priamo v ambulancii
  • akupunktúra
  • naturálna medicína
  • terapia hyperpolarizovaným svetlom (BIOPTRON lampa)
  • USG vyšetrenia
  • objednávkový systém

 

CENNÍK

Vakcinácia (chrípka, hepatitída A al. B, pneumokoky, tetanus a záškrt, besnota, kliešťová encefalitída) - ak nie sú hradené zdravotného poistenia

20€ / ks

Preventívne prehliadky mimo zdravotného poistenia (á 24 mesiacov)

20€

Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

20€

Posudok pre držanie a nosenie zbraní

30€

Posudok na vedenie motorového vozidla (žiadatelia o vodičský preukaz a po 65. roku života)

15€

Lekársky posudok pred pobytom v zahraničí

15€

Lekársky posudok pred prácou a štúdiom v zahraničí

15€

Posudok pre štúdium (VŠ)

10€

Vystavenie zdravotného preukazu na epidemiologicky závažné činnosti (napr. pracovníci v potravinárstve)

15€

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta (každých 10min)

10€

EKG vyšetrenie s popisom (na vlastnú žiadosť pacienta, mimo PP)

10€

Odber biologického materiálu (na vlastnú žiadosť pacienta + cena vyšetrení)

5€

USG vyšetrenie brucha (mimo zdravotné poistenie)

20€

Vyšetrenie na alkohol a návykové látky

15€

Vyšetrenie CRP al. INR al. stolica na OK (FOB) al. D-dimér al. ASLO al. glykovaného hemoglobínu (ak to nehradí zdravotná poisťovňa)

5€

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom (na vlastnú žiadosť pacienta)

2€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie (na žiadosť pacienta)

10€

Vystavenie náhradných tlačív (pri strate a storne PN, pri strate receptu)

5€

Vystavenie PN pre poistencov EU (jednorázový poplatok)

5€

Lekárska správa v cudzom jazyku - anglicky

30€

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti (na sociálnu službu, podľa zák. 448/2008 Z.z.)

10€

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

15€

Návšteva v mieste bydliska na žiadosť pacienta

20€

Svetelná terapia (BIOPTRON) - jednorazovo 10 min.

10€

Svetelná terapia (BIOPTRON) - opakovane 5x 10 min.

25€

Akupunktúrna anamnéza a vstupné vyšetrenie

40€

Aplikácia akupunktúrnych ihiel, prípadne iné formy (napr. moxovanie)

10€