Prístroje

 

Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou pulzného oxymetra

Glukomer

11.11.2019

Glukomer je pre diabetikov nenahraditeľnou súčasťou dňa. Táto zdravotná pomôcka, pomáha pacientom sledovať hladinu cukru v krvi.

Poloautomatický reflektančný analyzátor na vyšetrenie moču chemicky, skríning mikroalbuminúrie a dôkaz hCG v moči.

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi "zlatý štandard"; rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky morfologických zmien rôznych orgánov. Dostupnosť prístrojovej techniky nám umožňuje jednoduchšie pristúpiť k samotnému vyšetreniu pacienta a získané poznatky využiť v klinickej praxi.

EKG prístroj

11.11.2019

Na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých disponujeme 12 zvodovým EKG prístrojom na meranie srdcovej aktivity. Uvedené meranie dokáže oddiferencovať poruchy srdcového rytmu, ale je i nápomocné pri zisťovaní ochorení srdca, pri ktorých dochádza k nedokysličovaniu srdcového svalu