EKG prístroj

11.11.2019

Na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých disponujeme 12 zvodovým EKG prístrojom na meranie srdcovej aktivity. Uvedené meranie dokáže oddiferencovať poruchy srdcového rytmu, ale je i nápomocné pri zisťovaní ochorení srdca, pri ktorých dochádza k nedokysličovaniu srdcového svalu 

  • Elektrokardiogram (EKG) je naužitočnejšou diagnostickou metódou v urgentnej medicíne. Je jednoduchý a finančne nenáročný test, ktorý sa používa rutinne pri hodnotení pacientov s bolesťami na hrudníku
  • EKG je najstaršou vyšetrovacou metódou v kardiológii, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu vodivého systému srdca a myokardu.