Pulzný oxymeter

13.11.2019

Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou pulzného oxymetra

Princíp pulznej oxymetrie je založený na zistení, že absorpcia svetla hemoglobínom závisí od jeho oxygenácie. Pulzný oxymeter je možné použiť na neinvazívne, rýchle a presné meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom a frekvencie srdca, a to pri náhodnom meraní alebo pri krátkodobom monitoringu v rámci intenzívnej starostlivosti o pacienta. Normálne hodnoty saturácie krvi kyslíkom kolíšu medzi 93-99 % (priemer 95 %), čo korešponduje s PaO2 80-90 mmHg.