Očkovanie – radíme našim pacientom

01.02.2021

Očkovanie - radíme našim pacientom

Veľa sa čaká od očkovania hlavne starších ľudí - predpokladá sa, že ak sa zaočkujú seniori, zníži sa počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach o 30 %.

Každý sa musí rozhodnúť sám za seba. Treba si uvedomiť, že drvivá väčšina "zaručených" informácií sú informácie, ktoré budú overené praxou a časom - teda pravdivo budeme vedieť mnohé otázky zodpovedať až o pár rokov! Infektológovia už od začiatku ale tvrdia, že inú možnosť ako očkovanie nemáme.

Výhody očkovania

Rôzni výrobcovia vakcín uvádzajú rôznu účinnosť zaočkovania - ochranu pred covidom po prvom očkovaní 70-80 %, po druhom 90 % . Samozrejme, nájdu sa aj iné čísla z rôznych zdrojov. Výrobcovia uvádzajú čísla na základe laboratórnych skúšok a malých štúdií - a podľa štatistiky už zaočkovaných v iných krajinách. Aké sú tie čísla naozaj, uvidíme najskôr po mesiacoch až rokoch po očkovaní. Výskumy lege artis /podľa pravidiel/ pre nedostatok času nemohli prebehnúť.

Čo vieme z minulosti z očkovaní proti iným chorobám povedať, je to, že

1, vakcína /v najlepšom prípade/ chráni pred ochorením

2, pacienti zaočkovaní, ak ochorejú, mávajú miernejší priebeh

3, pacienti, ktorí sú zaočkovaní a ochorejú majú veľmi výrazne menej komplikácií - treba si uvedomiť, že pacientov väčšinou zabijú komplikácie, nie samotné ochorenie - napr. v prípade chrípky - pacient znesie horúčky, kašeľ, nádchu, ale podľahne komplikácii - zápalu pľúc, srdca, mozgu...

4, niektoré ochorenia ako pravé kiahne, osýpky... atď v minulosti pravidelne usmrtili milióny ľudí na celom svete a vďaka očkovaniu sa podarilo ich výskyt úplne eliminovať. Problémy, ktoré v tejto dobe s týmito ochoreniami nastávajú súvisia s vakcinačnou antikampaňou a tým, že niektoré malé deti nie sú zaočkované.

Nevýhody

1, rôzne alergické a nežiaduce reakcie - ktoré môžu nastať aj po iných očkovaniach /a očkujeme sa bežne proti tetanu, chrípke, deti proti mumpsu, rubeole, hepatatíde, záškrtu, čiernemu kašľu.../ Rôznych, aj vážnych, nežiaducich účinkov je plný internet a noviny.

Zatiaľ najčastejšou reakciou je bolesť v ramene, začervenanie trvajúce 1 alebo viac dní, teplota, až horúčka... najsilnejšia alergická reakcia - anafylaktický šok - je hlásený veľmi zriedka... treba si zas uvedomiť, že akýkoľvek liek, ktorý užívate má nežiaduce účinky - príbalové letáky sú plné hrôzostrašných nežiaducich účinkov liekov a vakcíny nie sú výnimkou.

2, nevieme presne, čo môžeme od vakcíny čakať, to sa ukáže po rokoch !

3, aj po očkovaní treba nosiť rúško a dezinfikovať ruky, lebo aj očkovaný človek môže vírus šíriť

Mýty

Ak odmyslíme rôzne konšpiračné teórie o začipovaní, úmyselnom zaočkovaní chorobami, rakovinou... najčastejším mýtom je, že pacient dostane "vírus do tela".

Ako vakcína funguje

Nikto Vám do tela vírus nezaočkuje - vírus covid 19 má na svojom povrchu niekoľko bielkovinových štruktúr, ktoré môžeme prirovnať ku ŠPZ auta, lebo podľa nich ho biele krvinky rozpoznajú. Tieto "ŠPZtky" stimulujú organizmus k tvorbe protilátok. Vakcínou sa do tela vpraví informácia pre jednu túto "ŠPZ" bielkovinu - tzv spike protein - telo ju začne vyrábať a ona bude organizmus stimulovať k obrane a tvorbe protilátok. Tieto protilátky budú dokázateľné /len niektorými/ antigénovými testami z krvi. Kým sa protilátky schopné obrániť telo vytvoria, je potrebný čas - okolo 2-3 týždňov - u starších pacientov dlhšie, u mladších kratšie.

Kto sa nesmie očkovať - tzv kontraindikácie

Podľa oficiálneho vyjadrenia lekára košickej Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Doc.MUDr. Pavla Kristiana, PhD, jedinou kontraindikáciou je ťažká alergická reakcia na nejaké predchádzajúce očkovanie - čiže anafylaktický šok v minulosti.

Podľa vestníka MZ SR k pokynom ku očkovaniu v domovoch dôchodcov, treba dávať pozor pri týchto cohoreniach:

1, závažné poruchy zrážania krvi - napr.hemofília

2, autoimuinitné ochorenia - v akútnom štádiu - napr.reumatoidná artritída, systémový lupus erytematodes, autoimunitné ochorenia štítnej žľazy ...

3, demyelinizačné ochorenia - napr skleróza multiplex

4, závažné alergické reakcie v minulosti - šok, dusenie, silný opuch hrdla, sťažené dýchanie

5, ťažké poruchy imunity

Ak sa liečite na nejaké z týchto ochorení, odporúčam zatelefonovať príslušnému špecialistovi a opýtať sa ho, či je podľa neho Vaše ochorenie prekážkou v očkovaní.

Kedy sa očkovať

Máme tzv fázy, teraz 30.01.2021 sme vo fáze 3- očkujú sa zdravotníci, zamestnanci domovov dôchodcov ...

okrem iných aj pacienti pravidelne hemodializovaní, a tí, ktorí chodia ambulantne na chemoterapiu, a v 3.fáze už pacienti nad 75 rokov.

Ako sa registrovať na očkovanie

Prihláste sa cez internet /alebo požiadajte deti, vnukov, ak je to pre Vás problém / na stránke https://korona.gov.sk/vakcinacia/. Na Vaše mobilné číslo Vám príde termín a miesto očkovania.

Mám sa zaočkovať, alebo nie?

Rozhodnutie je len na Vás. To, ako zareagujete na očkovanie, zistíte len po očkovaní.

Naši infektológovia očkovanie jednoznačne odporúčajú.

Ja osobne očkovanie odporúčam, obzvlášť pacientom, ktorí sú aktívni a majú v pláne zas sa voľne stretávať, pohybovať - do obchodu, do kostola, na lekárske vyšetrenia...

Vaša lekárka aj sestrička sú už po prvej dávke očkovania. J

Prajem Vám všetko dobré a hlavne pevné zdravie. J dr.Krupová