Zvonček

25.10.2021

Pred vstupom do čakárne sa prosím objednajte a konzultujte svoju návštevu hlavne v prípade podozrenia na infekčné ochornie. Cez videovrátnika Vás následne pustíme do čakárne. Opatrenie je zavedené z dôvodu nerešpektovania karantény niektorých pacientov.

Vytvorte si webové stránky zdarma!