MUDr. Mária Vargová
Všeobecná lekárka v Rozhanovciach

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE


Nová ambulancia v Rozhanovciach prevádzkovaná obecnou firmou.

NOVINKY

E-recept

07.02.2020

MUDr. Mária Vargová na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Rozhanovciach oznamuje, že od 15.1.2020 je už funkčné predpisovanie liekov elektronicky (tzv. eRecepty). Predpis chronických liekov (na odporúčanie špecialistov) je možný iba u klientov, ktorí majú podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súčasne už aj zdravotnú...

týmto Vám oznamujeme, že preskripcia chronických liekov u pacientov je možná iba na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a následného zakapitovania pacienta na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Rozhanovciach (trvá to istý čas). Ošetrené môžu byť len urgentné prípady mimo kapitácie.