VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Mária Vargová

Všeobecná lekárka pre dospelých


Vzdelanie :

1994-1998     Gymnázium Trebišov

1998-2004   odbor všeobecné lekárstvo II.st. Lekárska fakulta, Univerzita P.J.Šafárika, Košice

2004-2007  doktorandské štúdium - neukončené (II.Klinika detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice Košice, Ústav Lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice)


Špecializácie a certifikáty:

5.6.2017   špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo (podľa čl. 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií)

3.10.2017  licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

17.6.2016  Základný kurz akupunktúry v trvaní 200 hodín na Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o.Bratislava


Pracovné skúsenosti:

  • Letná klinická stáž na Klinike Otorinolaryngológie Univerzitnej nemocnice Oviedo, Španielsko, 2003
  • II.Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica, Košice, 2004-2005
  • Ústav lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie, Košice, 2005-2007
  • Rezidentský program v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých - IV. interná klinika UNLP, Košice, 2014-2017
  • MEDIX s.r.o., Košice ako všeobecná lekárka pre dospelých, 2017-2018

2007-2009, 2011- 2013, 2018-2019  materská dovolenka


Cudzie jazyky:

Angličtina - aktívne, 1996 - "First Certificate of English Of University Cambridge ( FCE), grade B

Zdravotná sestra: Irena Vongrejová