Ultrazvukový prístroj

11.11.2019

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi "zlatý štandard"; rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky morfologických zmien rôznych orgánov. Dostupnosť prístrojovej techniky nám umožňuje jednoduchšie pristúpiť k samotnému vyšetreniu pacienta a získané poznatky využiť v klinickej praxi.