Laboratórny analyzátor moča

11.11.2019

Poloautomatický reflektančný analyzátor na vyšetrenie moču chemicky, skríning mikroalbuminúrie a dôkaz hCG v moči.

Pomocou močového diagnostického prúžku Multistix 10 SG sa hodnotí 10 testovaných parametrov: glukóza, bilirubín, ketóny, špecifická hmotnosť, erytrocyty/hemoglobín, pH, bielkoviny, urobilinogén, dusitany, leukocyty.