Otvárame 2. 12. 2019

25.11.2019

Ambulancia dňa 22.11.2019 obdržala povolenie z Košického samosprávneho kraja na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.