DÔLEŽITÝ OZNAM PRE PACIENTOV

13.01.2020

Vážení pacienti,

týmto Vám oznamujeme, že preskripcia chronických liekov u pacientov je možná iba na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a následného zakapitovania pacienta na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Rozhanovciach (trvá to istý čas). Ošetrené môžu byť len urgentné prípady mimo kapitácie.

Žiadame vás, aby ste akceptovali tento fakt  a  v predstihu si vybavili náležitosti uvedené tu