COVID - kontrolné odbery a vyšetrenie po covide 

21.02.2021

Pacientom, ktorí prekonali covid odoberáme kontrolné odbery - pečeňové, obličkové parametre a ďalšie - po telefonickom objednaní sa. Podľa potreby posielame na kontrolné pľúcne vyšetrenie, kardiologické atď... individuálne podľa priebehu a ďalších ochorení pacienta...

K PCR testom, na ktoré pacienti chodia do Košíc a antigénovým testom /ktoré za poplatok robíme aj v ambulancii/ pribudlo vyšetrenie na protilátky IgM a IgG, ktoré robí naše zazmluvnené laboratórium - odoberáme ich na ambulancii zo žilovej krvi. 

IgM sú protilátky akútnej fázy - svedčia o prebiehajúcej infekcii 

IgG sú protilátky chronické - tie, ktoré ostávajú po prekonaní a chránia pred ďalšou nákazou.

 Podľa najnovších výskumov sú protilátky po prekonaní covid rôzneho množstva, tvoria sa veľmi individuálne a nedá sa podľa nich predpokladať ani dĺžka ochrany pred covidom, ani spätne vyhodnotiť priebeh. Takisto neukazujú ani na imunitu po očkovaní.

Podľa usmernení sa protilátky proti covid majú odoberať len u pacientov, u ktorých máme podozrenie na covid, ale antigénové , či PCR testy vyšli negatívne - na dôkaz infekcie.

Najnovšie poznatky ukazujú, že pacienti s ťažkým priebehom môžu mať PCR pozitívne aj 3 mesiace, aj keď už nie sú infekční, takže robiť PCR po prekonaní nemá zmysel. U nás sa robí pacientom zväčša antigénový test, ktorí mnohí zamestnávatelia požadujú, aby sme pri niektorých, nie celkom jasných prípadoch, vylúčili infekčnosť pacienta pri nástupe do práce. 

Pacienti, ktorí majú o prekonaní covid doklad - SMS alebo potvrdenie o pozit antigénovom teste - sa 3 mesiace od pozitívneho výsledku nemusia zúčastňovať povinného testovania a NEPOTREBUJÚ NAŠE POTVRDENIE. Preukazujú sa pozitívnym výsledkom. 

Peknú jar a pevné zdravie Vám praje Vaša ambulancia :)

Vytvorte si webové stránky zdarma!